Det offentlig har svært gode støtteordninger for enøk i boligblokk


Det gis normalt 50% i støtte til enøkanalyse av borettslaget. I tillegg gis det støtte til de fysiske enøktiltakene i bygget.

Det utarbeides en enøkanalyse for bygget. Dette arbeidet vil gå over flere måneder. Det vil resultere i en fyldig rapport. For hvert forslåtte tiltak får en følgende:

  • Beskrivelse av enøktiltaket - hva som er foreslått å gjøre
  • Kalkulert budsjettpris for enøktiltaket
  • Beregnet besparelse med enøktiltaket

Rapporten vil være et tilbud på å gjennomføre de anbefalte tiltakene som en totalentreprise. Normalt vil Akershus Enøk og Inneklima as kunne garantere den beregnede besparelsen.

Kostnaden for en enøkanalyse er normalt mellom kr 30.000 og kr 70.000, men det er svært avhengig av byggets kompleksitet. Det gir 50% offentlig støtte til enøkanalyse, så kostnaden blir vanligvis 15.000. – 35.000 kr.

Som avslutning av analysen, vil Akershus Enøk og Inneklima as utarbeide søknad om støtte til å gjennomføre de anbefalte enøktiltakene.

Les om vår metode for Enøk i borettslag

Typiske enøktiltak i borettslag:

  • Varmeproduksjon, f.eks. varmepumpe
  • Isolering
  • Varmtvannsbereder
  • Ventilasjon
  • Måle varmeforbruket i hver leilighet
  • Styring
  • Drift

Kontakt oss på post@enok.no eller på telefon 63 87 28 30